04.04.2018 CRC PREZENTACIJA Shtip 0007

Презентации и пополнување на онлајн платформата за граѓански извештај

Националниот Ромски центар продолжи со имплементација на проектната активност презентации на онлајн платфомата за граѓански извештај во рамки на акцијата„ Унапредување на на социјално вклучување на ромската заедница во 6 општини во Република Македонија“...

DSC_0342

Комуникација како алатка во идентификување на дискриминација

Во рамките на акцијата „Унапредување на социјално вклучување на ромската заедница во 6 Општини во Република Македонија” од 28 февруари до 02 март 2018 година се спроведоа 2 обуки за комуникација, препознавање и спречување...

DSC_0208

Препознавање и спречување на дискриминација

Во рамките на акцијата „Унапредување на социјално вклучување на ромската заедница во 6 oпштини во Република Македонија” од 20 до 22 декември 2017 година се спроведоа 2 обуки за препознавање и спречување на дискриминација....

28.09.2017 CRC PREZENTACIJA Kumanovo 0030

Презентации и пополнување на онлајн платформата за граѓански извештај

Националниот Ромски центар од почетокот со имплементација на проектната активност презентации на онлајн платфомата за граѓански извештај во рамки на акцијата„ Унапредување на на социјално вклучување на ромската заедница во 6 општини во Република...

DSC_0476

НРЦ помеѓу грантистите на Цивика Мобилитас

Националниот Ромски центар на 23.09.2017 година учествуваше на Националниот Форум „Граѓани за промени“ ден на граѓанските организации организирано од страна на Цивика Мобилитас Националниот ромски центар како грантис на програмата Цивика Мобилитас преку која...

Civika-logo-c

Унапредување на социјално вклучување на ромската заедница во 6 општини во Република Македонија

Период на имплементација: 01.05.2017 – 30.04.2018 Општата цел: Да се зајакне социјалното вклучување на граѓаните Роми, со посебен фокус на децата роми, во 6 општини во РМ. Специфична цел: Да се обезбеди редовна испорака...