ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 15.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/РЕВИЗОР

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ревизор за зајакнување на капацитетите за финансиско работење во рамките на организацијата“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

Ново социјално претпријатие во градот за чистење домови и канцеларии

Хигиена Плус е социјално претпријатие од Куманово кое започна да функционира од декември 2020 година, со поддршка од НРЦ преку проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, финансиран од We effect. Претпријатието нуди сервис...

Заштита од корона вирус тема на студискиот круг во Прилеп

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Прилеп беа организирани работилници во рамките на студиски круг за заштита во време на корона вирус/исхрана, хигиена, здравствени информации за жени Ромки и...

Во Кичево студискиот круг беше на тема социјално претприемништво

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Кичево беа организирани работилници во рамките на студиски круг за значењето на социјалното претприемништво и неговата примена во денешни услови. Извештајот за студискиот...

Студиски круг за англиски јазик во Куманово

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Куманово беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изучување на англиски јазик преку видеа и искуства. Извештајот за студискиот круг може...

Студиски круг за лидерство во Штип

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Штип беа организирани работилници во рамките на студиски круг за лидерство. Извештајот за студискиот круг може да го прочитате на следниот линк: http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/brosura-stip-3.pdf