1

Пристап до правда во Македонија

Проект – Пристап до правда во Македонија Национален ромски центар го имплементира проектот „Пристап до правда во Македонија“ Период на имплементација 02.01.2018-31.12.2018 Главна цел на проектот: Промоција на системот на бесплатна правна помош, подигање...

37678316_10209313623357588_5850513049412173824_n1

Акција за легален дом

Национален ромски центар започна да го имплементира  проектот „ Поддршка за легализација на ромско домување“ НРЦ во период од 2018 до 2020 година засилено ќе работи на процесот на легализација. Период на имплементација: 01.02.2018 до...

Logo-EU-ZA-TEBE-ANG-300px

Спречување на дискриминацијата кон ромските деца

Период на имплементација: 01.03.2017 – 01.03.2019 Општата цел на акцијата е да се промовира социјалната интеграција на ромските деца во општеството преку ефективна заштита на нивните основни човекови права. Специфични цели на проектот се:...

banner100x200-inkluzija4-c

Социјална инклузија на Роми жители и повратници во Македонија

Период на имплементација: 01.06.2016 – 30.12.2018 Главна цел на проектот: Намалување на сиромаштија и социјална исклученост на Ромите во Македонија Проектната цел е насочена кон борба со сегрегација на Ромите и овозможување на реинтеграција...