1

Мрежата со препораки за извештајот за спречување на дискриминација кон Ромските деца

Презентирана драфт верзијата на извештајот и препораките на трета средба на мрежата  за спречување на дискриминација кон Ромските деца   На 26.12.2018 година во Скопје од страна на проектниот тим беше организирана третата средба...

DSC_0376

Обука и размена на идеи и предизвици

Националниот ромски центар во партнерство со Паблик од Скопје организираше обука за подгрантисти во рамки од проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ подржана од Делегацијата на Европска унија во Македонија. На 15 и...

1

Пристап до правда во Македонија

Проект – Пристап до правда во Македонија Национален ромски центар го имплементира проектот „Пристап до правда во Македонија“ Период на имплементација 02.01.2018-31.12.2018 Главна цел на проектот: Промоција на системот на бесплатна правна помош, подигање...

37678316_10209313623357588_5850513049412173824_n1

Акција за легален дом

Национален ромски центар започна да го имплементира  проектот „ Поддршка за легализација на ромско домување“ НРЦ во период од 2018 до 2020 година засилено ќе работи на процесот на легализација. Период на имплементација: 01.02.2018 до...

Logo-EU-ZA-TEBE-ANG-300px

Спречување на дискриминацијата кон ромските деца

Период на имплементација: 01.03.2017 – 01.03.2019 Општата цел на акцијата е да се промовира социјалната интеграција на ромските деца во општеството преку ефективна заштита на нивните основни човекови права. Специфични цели на проектот се:...

banner100x200-inkluzija4-c

Социјална инклузија на Роми жители и повратници во Македонија

Период на имплементација: 01.06.2016 – 30.12.2018 Главна цел на проектот: Намалување на сиромаштија и социјална исклученост на Ромите во Македонија Проектната цел е насочена кон борба со сегрегација на Ромите и овозможување на реинтеграција...