Проект: “ Политики и Практики за адекватно домување Презентација на извештај „ “Имам прво да живеам во урбана Средина„

Средба си Роми : Штип   на ден  28  Јануари  2021 Во рамки на проектот “Политики и практики за адекватно домување” на 28.01.2020 година, Национален  Ромски Центар  го презентираше  истражувачкиот извештај  изработен во рамки на проектот. Како резултат на општата состојба со Ковид 19 во земјата и светот , НРЦ  ги прилагоди своите активности согласно  состојба … Continue reading Проект: “ Политики и Практики за адекватно домување Презентација на извештај „ “Имам прво да живеам во урбана Средина„