Повик за експерт за стратегија за управување со ризици на организациско ниво

Датум на објавување: 29.06.2020 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за изработка на стратегија за управување со ризици на организациско ниво“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат...

Барање за понуди за набавка на дигитален фотоапарат

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово повторно објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ...

Барање за понуди за набавка на заштитни канцелариски бариери

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово повторно објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ...

Online обука за комуникациска стратегија и алатки за застапување

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ” кој се имплементира со поддршка на We Effect, од 12-14 мај 2020 г. се одржа обука за комуникациска стратегија и алатки за застапување за жени...

Повик за ангажирање експерт за документи за јавни политики

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за изработка на 6 документи за јавни политики“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:...

Online обука за застапување и лидерство за жени и девојки Ромки

Во рамките на прокетот „Зајакнување на ромската жена во РСМ” кој се имплементира со поддршка на We Effect од 28-30 април 2020г. се одржа обука за лидерство и застапување. На обуката учествуваа 15 ромски...

Ранливи категории на граѓани од куманово добија маски и прехранбени хигиенски пакети

Ранливи категории на граѓани од куманово добија маски и прехранбени хигиенски пакети Националниот Ромски Центар(НРЦ) донираше маски, прехранбени и хигиенски пакети на ранливите категории граѓани во Куманово. Како што информираа од НРЦ, поделени се...