Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги

Здружението Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово, заедно партнерските здруженија, Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе (Скопје), ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија назаедниците (Скопје), Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. (Прилеп) , Центарот за современи уметности од Скопје и Фондацијата Отворено општество Македонија, во општина Куманово организираат … Continue reading Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги