Запознавање на жените со нивните права и како да се спречи насилството врз нив

На 6 септември 2022 година, Националниот ромски центар (НРЦ) на плоштадот во Куманово посвети ден на активност за јавно информирање и поттикнување на жените, нивните семејства и децата кои од различни причини се, биле...

Во општините од североистокот недостигаат засолниште, кризен центар и СОС линии за жртвите на семејно насилство

Во шесте општини од североисточниот регион недостигаат засолниште, кризен центар и СОС линии за жените жртви од родово базирано и семејно насилство, покажува анализата на невладините организации од Куманово. Постоечките програми од социјална заштита...

Проект: “ Политики и Практики за адекватно домување Презентација на извештај „ “Имам прво да живеам во урбана Средина„

Средба си Роми : Штип   на ден  28  Јануари  2021 Во рамки на проектот “Политики и практики за адекватно домување” на 28.01.2020 година, Национален  Ромски Центар  го презентираше  истражувачкиот извештај  изработен во рамки на...

ТВ Плус Куманово Нрц Бара Подобар Пристап На Бремените

ТВ Плус Куманово Нрц Бара Подобар Пристап На Бремените Организатор НРЦ преку креативен активизам на платформа на невладини организации подржании од ФООМ Македонија за Превенција и заштита на жените ромки во здравствотоSHOW MORE

Средба на Министер за Правда Бојан Маричиќ со граѓанин од Ромска етничка заедница

Во петок, 4 декември 2020 година, по повод 10 декември – Денот на Човековите Права, Извршниот директор на Националниот Ромски Центар (НРЦ), Ашмет Елезовски  оствари средба со Министерот за Правда Бојан Маричиќ на која се разговараше за пристап до права...