Промоција на Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во општина Штип

На  23.01.2020 година во Општина Штип беше одржана Промоција на Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во општина Штип. Документот е подготвен во рамки на проектот „Унапредување на учество...

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Велес

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Велес е подготвен во  рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од...

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Кочани

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Кочани  е подготвен во  рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово...

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Прилеп

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Прилеп е подготвен во  рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово...

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Кичево

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Кичево е подготвен во  рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово...

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Куманово

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Куманово е подготвен во  рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“, имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово...

Документ за локални политики за подобрување на условите за домување на Ромите во Општина Штип

Документ за локални политики за подобрување на условите за домувањена Ромите во Општина Штип е подготвен во во рамките на проектот „Унапредување на учество на Ромите во локални политики за урбанистичко планирање„ имплементиран од страна...

Подршка за легализација на ромско домување -Караван

– Поддршка за легализација на ромско домување – „Акција за легален дом“ Проектот се имплементира од Здружение „Национален Ромски Центар“ – Куманово во партнерство со Здружение „СИМБИОЗИС 12“ – Куманово и ОРМ „Бела Кула“...

Отворени средби за правно советување

Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“  во ноември и декември 2019  година се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапки за легализација на бесправно...