Извештај – анализа од проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ го подготви извештајот „Дискриминација на децата Роми, меѓународна и домашна регулатива, национални политики и институционална поставеност (анализа на случаеви од терен)“...

Публикација ЕДНО

Најновото издание на ЕДНО во форма на публикација претставува избор на најактуелните стории, интервјуа и анализи објавувани на веб страната www.ednomagazine.com во периодот декември 2011 – јуни 2012.

Едно

Со списанието за образование на Роми – Едно, и неговото мото образование за сите, ние како Национален Ромски Центар (НРЦ) сакаме да ги отсликаме работите такви какви што навистина се, пред сè на терен,...