Статегија на НРЦ 2021-2023

Новиот СТРАТЕГИСКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА НРЦ (2021 – 2023) е подготвен користејќи го искуството на организацијата кое таа...