Повик за ангажирање психотерапевт

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на психотерапевт за обезбедување на психолошко и психотерапевтско  советување Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Повик за  ангажирање на психотерапевт за обезбедување на психолошко и психотерапевтско  советување“ за...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за јакнење на капацитети за родово базирано и семејно насислтво

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1. Општи услови1.1 Набавувач на услуги...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за јакнење на капацитети за родово базирано и семејно насилство

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: Општи услови1.1 Набавувач на услуги ЗГ....

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ/КА Буџетска линија 4.5.6.4

Датум на објавување: 29.06.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање преведувач/ка“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1. Набавувач на...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ/КА Буџетска линија 4.5.6.4

Датум на објавување: 16.06.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање преведувач/ка“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1. Набавувач...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ (за хотелско сместување и угостителски услуги за одржување обука)

14.06.2021 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги:...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА НРЦ Буџетска линија 4.5.6.3

Датум на објавување: 14.06.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за Техничка помош на вработените  за идентификувани потреби во одделот за правна програма и финансии“ повикувајќи ги сите...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ (за ревизорски услуги) Дел буџетска линија 4.5.6.4

14.06.2021 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги:...