ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ДИГИТАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ВИДЛИВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Датум на објавување: 01.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање наексперт за дигитално зајакнување на организацијата и видливост“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Датум на објавување: 15.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 15.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА НРЦ 2019-2021

Датум на објавување: 04.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за ревидирање на Стратегија на НРЦ 2019-2021“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди...

Партиципативна самопроценка за организации – ОКТАГОН

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ” кој се имплементира со поддршка на We Effect, на 10 и 11 декември во Хотел Хармонија во Куманово, Здружението Национален ромски центар одржа работилница...

Правно советување за заштита на права од работен однос

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , во октомври, ноември и декември 2020 година се одржаа средби за правно советување на жени и девојки Ромки за заштита на права од работен...

Правно советување на жени и девојки Ромки за заштита од родово базирано насилство

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , во октомври и ноември 2020 година се одржаа средби за правно советување на жени и девојки Ромки за заштита од родово базирано насилство. Средбите...