ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВНАТРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА НРЦ И ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ Буџетска линија 4.5.6.1

Датум на објавување: 14.06.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за проценка на внатрешни капацитети на НРЦ и подготовка на План за зајакнување на капацитетите“ повикувајќи ги сите...

Работилници за дигитално зајакнување и видливост на организацијата

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ ,две еднодневни работилници за дигитално зајакнување и видливост на организацијата беа одржани на 27 и 28 април 2021 година. Работилниците беа организирани преку зоом,...

Работилници за развој на годишна програма на НРЦ за 2021 година

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ ,две еднодневни работилници за развоја на годишна програма на НРЦ за 2021 година беа одржани на 1 и 6 април 2021 година. Работилниците беа...

Социјално претпријатие „Код за Убавина„ Прилеп

Код за убавина е социјално претпријатие во Прилеп кое започна да функционира од април 2021 година, со поддршка од НРЦ преку проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, финансиран од We effect. Социјалното претпријатие...

Ревидирање на прирачникот за материјално и финансиско работење

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , се одржаа две еднодневни работилници за ревизија на Прирачник за материјално и финансиско работење. На 2 и 5 април 2021 година беа организирани...

Работилници за ревизија на Стратегијата за НРЦ

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ ,две еднодневни работилници за ревизија на Стратегијата за НРЦ беа организирани на 22 март 2021 и 26 март 2021 година. Работилниците беа организирани преку...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗА НА ПАЗАР И ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАН

Датум на објавување: 24.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за изработка на анализа на пазар и изработка на бизнис план“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат...

Работилници за зајакнување на капацитетите за финансиско работење

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , на 10 и 11 март 2021 година се одржаа две работилници за зајакнување на капацитетите за финансиско работење, со вработените на НРЦ и техничките...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ДИГИТАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ВИДЛИВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Датум на објавување: 23.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање наексперт за дигитално зајакнување на организацијата и видливост“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...