Денови за правно советување и дијалог состаноци

Во Кичево и Куманово изминатите денови се одржа сесија за правно советување на жени и девојки Ромки и дијалог состанок со учесници од ромската заедница. Целта на инфо денот за правно советување беше да...

Кампања во ромските населби

Националниот ромски центар континуирано работи на терен во рамките на кампањата „Ние можеме„ во општините Куманово, Кичево, Прилеп, Кочани и Штип во кои изминатиот период од страната на тимот на НРЦ заедно со теренските...

Одржани состаноци на мрежа во 5 општини

Периодов беше организирана првата серија од состаноци на мрежата во 5 општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Кичево и Штип. На средбите учествуваа препознатливи лица (жени и мажи) од ромските заедници од 5 општини како и...

Кампања во ромските населби

Изминатиот период во рамките на проектот „Ние можеме„ во општините Куманово, Кичево, Прилеп, Кочани и Штип проектниот тим заедно со теренските консултанти ги посетија на терен ромските населби со цел да ги информираат за...

Денови за правно советување на жени и девојки за родово базирано и семејно насилство

Во изминатиот период во Куманово, Кочани, Штип и Кичево се одржаа сесии за правно советување со жени и девојки Ромки кои имаат потреба од правно советување за заштита од родово базирано и семејно насилство...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (хотели и ресторани)

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ „Национален...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за проценка на нивото на информираност и знаење за родово базирано и семејното насилство во ромските заедници во 5 општини (Куманово, Кочани, Кичево, Штип и Прилеп) Почитувани, Здружение Национален...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за јакнење на капацитети за родово базирано и семејно насислтво

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1. Општи услови1.1 Набавувач на услуги...