Најновото издание на ЕДНО во форма на публикација претставува избор на најактуелните стории, интервјуа и анализи објавувани на веб страната www.ednomagazine.com во периодот декември 2011 – јуни 2012. Со публикацијата сакаме да ги отсликаме работите такви какви што навистина се, пред се на терен, но и на хартија, во законите, преку слика, преку животни приказни, историја…Симни Едно