Годишно собрание на НРЦ на Светскиот ден на ромскиот јазик

Националниот ромски центар денеска одржа редовно Годишно собрание на кое беа презентирани активностите и резултатите на здружението постигнати на локално и на национално ниво, како и преглед на активните проекти, а беа избрани и...

Брошура македонски – превенција на насилство врз жени и семејно насилство

Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN...

Брошура на ромски јазик- превенција на насилство врз жени и семејно насилство

Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN...

Ново социјално претпријатие во градот за чистење домови и канцеларии

Хигиена Плус е социјално претпријатие од Куманово кое започна да функционира од декември 2020 година, со поддршка од НРЦ преку проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, финансиран од We effect. Претпријатието нуди сервис...

Заштита од корона вирус тема на студискиот круг во Прилеп

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Прилеп беа организирани работилници во рамките на студиски круг за заштита во време на корона вирус/исхрана, хигиена, здравствени информации за жени Ромки и...

Во Кичево студискиот круг беше на тема социјално претприемништво

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Кичево беа организирани работилници во рамките на студиски круг за значењето на социјалното претприемништво и неговата примена во денешни услови. Извештајот за студискиот...

Студиски круг за англиски јазик во Куманово

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Куманово беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изучување на англиски јазик преку видеа и искуства. Извештајот за студискиот круг може...