Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , се одржаа две еднодневни работилници за ревизија на Прирачник за материјално и финансиско работење. На 2 и 5 април 2021 година беа организирани две еднодневни работилници преку зоом на кои учествуваа вработените на НРЦ и 6 теренски асистенти. Работилниците ги одржа раководителката на финансии и администрација, која подготви и сподели нацарт верзијата на Прирачник, а сите вработени имаа можност да го разгледаат и дискутираат за нацрт-правилникот.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*