На 05.11.2021 година се одржа редовна седница на Годишно Собрание на НРЦ. Претседавачот на Собранието, според агендата ја водеше седницата на Собранието. На Годишното Собранието, извршниот директор на НРЦ Ашмет Елезовски, укажа дека успешно се реализираат активностите и заложбите од Стратегијата на НРЦ 2021-2023. На седница на годишно собрание на НРЦ, беа презентирани активностите и резултатите на здружението постигнати на локално и на национално ниво, како и преглед на активните проекти, а беа избрани и членови на Управниот одбор.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*