Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти

Работилницата за напредни комуникациски вештини се одржа два дена во хотел Бисер, Струга на 06 и 07 септември со претставници од граѓански здруженија и локални власти од општините Битола, Прилеп и Куманово.

На дводневната работилница учесниците имаа можност преку активно вклучување и практични вежби и примери да ги зголемат своите знаења и вештини за потикнување на активно и иновативно размислување, а воедно и да ги збогатат своите знаења и вештини за говор на тело и неформална игра на моќ.

Работилницата ја спроведуваа двајца искусни обучувачи во соработка со проектниот тим.

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение на Роми АВЕНА, Кочани и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

DSC_0129-800x600 DSC_0132-800x600 DSC_0134-800x600 DSC_0216-800x600

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*