На 17.10.2019 се оддржа Форум Театар насловен „Мое здравје мое право“. Форум театарот „Мое здравје мое право“е во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“.

Форум Театарот „Мое здравје мое право“ е резултат од сетот од три работилници за форум театар на кои учесниците учеа за глума и дадоа свој придонес во подготовките и реализацијата на форум театарот „Мое здравје мое право“. На настанот кој се оддржа на 17.10.2019 во „Занаечиски Дом“ во Куманово Преставници на Општина Куманово, Здравствени работници, наставници и ученици од ОСТУ „Наце Буѓони“ Здравствeна струка и преставници на здруженијата на граѓани кои имаа можност според форум театарот да дадат свое видување и влијаније кон промена на состојбата на ромската заедница во здравствените институции.

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

DSC_0272DSC_0005DSC_0048DSC_0060DSC_0082DSC_0103DSC_0116DSC_0126DSC_0140DSC_0146DSC_0148DSC_0149DSC_0167DSC_0167DSC_0177DSC_0178DSC_0193DSC_0197DSC_0207DSC_0243DSC_0247

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*