“ДОСТА 2019 Ромска Гордост“

    Кампања ДОСТА 2019 Ромска гордост 2019 Подржувач Совет на Европа Имплементатор Национален Ромски Центар Период : Септември – Декември 2019 – Куман Република Северна Македонија Почитувани, Националниот Ромски центар денеска во чест...

Реализирани активности преку проектот “ДОСТА 2019 Ромска Гордост“ подржано од Советот на Европа Ромската програма

Кампања ДОСТА 2019 Ромска гордост 2019 Подржувач Совет на Европа Имплементатор Национален Ромски Центар Период : Септември – Декември 2019 – Куманово Република Северна Македонија Почитувани, Националниот Ромски центар денеска во чест на денот...