Истражувачки извештај изготвен во рамките на проектот „Политики и практики за адекватно домување“

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Политики и практики за адекватно домување“ го подготви истражувачкиот извештај „Адекватко домување за Роми во општина Штип“. Проектот е подржан од Фондацијата отворено општество – Македонија. Подолу...

Видео за новиот Закон за БПП

Видеото „Бесплатна правна помош“ е изготвено во рамки на проектот „ Пристап до правда во Македонија“  согласно новините кои ги предвидува новиот Закон за бесплатна правна помош кој започна со примена од 01.10.2019 година....