Соопштение за медиуми од обраќањето пред Комитетот на ОН во Женева

Женева, 30 октомври 2018   СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ   Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат. Ова е главната порака која...

Презентација на постигнување / резултати на завршна прес конференција на проектниот тим и извршниот директор

Завршен извештај за спроведените активности на проектот   Национален Ромски Центар – Куманово и партнерската организација АВЕНА од Кочани, во период од 01.04.2016 до 30.09.2017 година го спроведуваат проектот „Подобрување на учестовото на помалите...