Македонија: Институциите, а не родителите ги ˮсместуваатˮ ромските деца во сегрегирано образование

Соопштение за јавноста Ромски деца во Македонија се запишуваат во специјални паралелки, притоа без јасен и транспарентен процес кој им дозволува на родителите да одлучат правилно и врз основа на правилни информации, покажува новото...

Намалување на здравствени нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Република Македонија

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА Целта на ова известување е да ве информира дека е изработен документ со наслов Резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствени нееднаквости во антенатална и постнатална грижа кон...

Извештај од фокус групи со Ромки и интервјуа со претставници на здравствени институции во Куманово, Штип, Крива Паланка, Кочани и Битола

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА НРЦ во рамките на проектот „Здравствени нееднаквости кон жените Ромки” реализираше истражување за да го испита и осознае пристапот и услугите кои ги добиваат Ромките во период на бременост, породување и...

ЗАКОН ЗА ВРЗАНА МЛАДИНА

35 организации реагираат на Предлог-законот за млади Соопштение за медиуми 16.08.2011, Скопје 35 младински и граѓански организации, денеска на 16ти август 2011 година, ги објавија во јавност своите забелешки на недемократските и неефективните решенија...

Соопштение за јавност по повод Меѓународен ден на Ромите

Македонија, 8ми април 2011 – Национален Ромски Центар (НРЦ) по повод Меѓународниот ден на Ромите, потенцирајќи ја итноста и важноста за подобрување на состојбата на ромската заедница, повикува кон реални и видливи акции. Сведоци...

Соопштение за јавноста

По повод светскиот ден на здравјето НРЦ повикува на достапност, квалитетни и ефективни здравствени услуги за сите Ромки и заштита на репродуктивното здравје на сите жени во Р.Македонија. Од испитаните 2.756 Ромки матичен гинеколог...

1000 градови, 1000 животи

7 април 2010 година, Куманово, – Национален Ромски Центар (НРЦ) и се обраќа на јавноста по повод 7ми април, Светскиот ден на здравјето, кој се одбележува во чест на формирањето на Светската Здравствена организација...