На 6 септември 2022 година, Националниот ромски центар (НРЦ) на плоштадот во Куманово посвети ден на активност за јавно информирање и поттикнување на жените, нивните семејства и децата кои од различни причини се, биле или се изложени на ризик од повторна или идна насилство.

Тимот на НРЦ го набљудуваше и сними следново
Жените, девојките, без разлика на вера и возраст, се уште се плашат и немаат храброст да го пријават насилството што го претрпеле.
Сето ова укажува дека целокупниот систем во државата и свеста на обичниот граѓанин не постигнале развој за превентивно да се намалуваат.

Женската порака Ако нашата земја претендира да влезе во ЕУ, но пред се владеење на правото.

Граѓаните имаа можност да добијат усни информации и упатства за тоа каде можат да пријават насилство и како можат да ги остварат своите права преку бесплатна правна помош, проект имплементиран од NRC и поддржан од Sweden Sverige, The Kvinna till Kvinna Fondation, Национална мрежа против насилство врз жените и семејното насилство.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*