Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , се одржаа две еднодневни работилници за ревидирање на Прирачник за работа на НРЦ. На 7 и 12 април 2021 година беа организирани две еднодневни работилници преку зоом на кои учествуваа вработените на НРЦ и 6 теренски асистенти. Работилницата ја одржа раководителката на правна програма и застапување, која ја подготви и сподели нацарт верзијата на Прирачник, а сите вработени имаа можност да ја дискутираат содржината на Прирачникот.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*