Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“

Креативното видео е трето видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на имплементацијата на проектот. „Закажи го првиот преглед“  Кратко едукативно видео за Важноста на сексуално и репродуктивното здравје кај адолесцентите.

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*