Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“

Креативното видео е второ видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на имплементацијата на проектот.

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финасиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*