Истражувањето за Специјализирани услуги за помош и поддршка на жените жртви на насилство врз жени и семејно насилство е изработено во рамките на проектот „Зајакнување на жената Ромка во РСМ” кој го имплементира Национален ромски центар со поддршка на We Effect. Проектот се имплементира во 6 општини: Куманово, Кочани, Кичево, Штип, Прилеп и Велес во период од 01.05.2019 – 31.12.2020г. Главна цел на проектот е подобрување на социоекономскиот статус и социјална инклузија на жената Ромка и млади во Северна Македонија.

Истражувањето може да го прочитате во целост на следниот линк:

http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/usligi-januari-2021.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*