Видеото „Бесплатна правна помош“ е изготвено во рамки на проектот „ Пристап до правда во Македонија“  согласно новините кои ги предвидува новиот Закон за бесплатна правна помош кој започна со примена од 01.10.2019 година.

Проектот Пристап до правда во Македонија е имплементиран од Национален Ромски Центар – Куманово, Хелсиншки комитет за човекови права – Скопје, ЕХО- Штип, Избор -Струмица, МКЦ – Битола, финансиски подржан од Фондација отворено општество – Македонија.

Проектот Пристап до правда продолжува со имплементација и во текот на 2020 година финансиски подржан од Фондација отворено општество Македонија.

Содржината е единствена одговорностна авторите и грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондација Отворено општество – Македонија.

Линк до видеото

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*