Информативно видео за искуството и стекнатите знаења од сетот на работилници за креативно видео.

Во текот на имплентацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ и реализацијата на сетот од три работилници за креативно видео беше изработено информативно видео за искуството и стекнатите знаења од работилниците.

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*