Креативно видео видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“

Креативното видео е прво видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на имплементацијата на проектот.

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*