Кратко едукативно видео за дискриминација во здравството

Креативно видео видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е прво видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот...

Втора работилница за Форум театар

На 31.08.2019 се оддржа првата работилница за Форум Театар во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Работилницата за Форум театар е Втора од сетот од...

Форум Театарот во акција за промена

На 26.08.2019 се оддржа првата работилница за Форум Театар во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Работилницата за Форум теаатар е прва од сетот од...

Посета на тимот на НРЦ од претставници на Програмата за јавно здравје на Фондација отворено општество

Во рамките на проектот Зајакнување на здравјето на жените ромки, Национален ромски центар на 25.07.2019 година имаше консултативен состанок со претставници на Програмата за јавно здравје на Фондација отворено општество Берлин и Скопје. На...

НРЦ на средба со Министерот за здравство

Здружението Национален ромски центар претставувано од Извршниот Директор -Ашмет Елезовски оствари средба со Министерот за здравство Венко Филипче-Доктор по медицински науки По барање на НРЦ се оствари средба со Министерот за здравство во врска со Ромите...

Трета работилница за Креативно видео

На 20.05.2019 се оддржа втората работилница за Креативно видео во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Работилницата за креативно видео е последна од сетот од...

Втора работилница за Креативно видео

На 11.05.2019 се оддржа втората работилница за Креативно видео во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Работилницата за креативно видео е втора од сетот од...

Изјави од учесниците на работилниците

Споделени изјави за бариерите со која се соочува ромската заедница во здравствените институции. Во текот на имплентацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ и...

Информативно видео со споделени искуства

Информативно видео за искуството и стекнатите знаења од сетот на работилници за креативно пишување. Во текот на имплентацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“...

Креативно видео во акција за промена

На 06.04.2019 се оддржа првата работилница за Креативно видео во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Работилницата за креативно видео е прва од сетот од...