БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за проценка на нивото на информираност и знаење за родово базирано и семејното насилство во ромските заедници во 5 општини (Куманово, Кочани, Кичево, Штип и Прилеп) Почитувани, Здружение Национален...

Денови за правно советување на жени и девојки за родово базирано и семејно насилство

Во текот на месец октомври во општина Прилеп беше одржана првата сесија за правно советување со жени и девојки кои имаат потреба од правно советување за заштита од родово базирано и семејно насилство или...

Брошура македонски – превенција на насилство врз жени и семејно насилство

Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN...

Брошура на ромски јазик- превенција на насилство врз жени и семејно насилство

Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN...

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ за набавка на лап-топ

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1. Општи услови 1.1 Набавувач на услуги ЗГ....

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ/ЗАСТАПУВАЊЕ

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1. Општи услови1.1 Набавувач на услуги ЗГ Национален...

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ (за печатење на лифлет, постер и банер)

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1. Општи услови1.1 Набавувач на услуги ЗГ. Национален...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКИ КОНСУЛТАНТИ

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: Општи услови Набавувач на услуги ЗГ Национален ромски...

Барање за прибирање понуди за набавка на лаптоп

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: Општи услови Набавувач на услуги ЗГ. Национален ромски...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ТРЕНЕР

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: Општи услови Набавувач на услуги ЗГ....