Започнува кампањата „Спречување на дискриминација кон ромските деца„.

Активностите од кампањата ќе бидат имлементирани преку активностите на Погрантовите и Теренските фацилитатори во градовите Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип , Кичево и Прилеп. Кампањат е во рамки на проектот Спречување на дискриминација кон ромските деца„   финансиски поддржан од Европската унија.

На кампањата се планира да се поделат Маици, постери и флаери на кој е беслплатниот телефонски број, електронска пошта и Фејсбук група на кој граѓаните можат да пријават слуачаеви на дискриминација. Пријавувањето и идентификацијата на случаевите ќе бидат координирани од страна на Центарот за „Спречување на дискриминација кон ромските деца“

horizontalen_back-1

poster 50x70 + bleed-1

vertikalen_back-1

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение Паблик, Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*