Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Велес беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изработка на работна биографија и работа на zoom платформа.

Извештајот за студискиот круг може да го прочитате на следниот линк: http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/brosura-veles-3.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*