Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Куманово беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изучување на англиски јазик преку видеа и искуства.

Извештајот за студискиот круг може да го прочитате на следниот линк: 

http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/brosura-kumanovo-3.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*