Истражувачки извештај изготвен во рамките на проектот „Политики и практики за адекватно домување“

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Политики и практики за адекватно домување“ го подготви истражувачкиот извештај „Адекватко домување за Роми во општина Штип“. Проектот е подржан од Фондацијата отворено општество – Македонија. Подолу...

Резултати од истражување за пристап до бесплатна правна помош

Оваа публикација е изработена во рамки на проектот „Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории“ со поддршка на Европска Комисија преку грантовата шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското...

Објавен документ за политики за достапност и пристап до услуги на поддршка за Ромки кои преживеале насилство

Документот за политики ги претставува главните наоди и препораки од Истражувачкиот извештај: Достапност и пристап до услуги на поддршка  за жени и девојки Ромки кои преживеале насилство врз жени во  Кичево, Куманово, Велес, Штип,...

Публикуван извештајот за достапност и пристап до услугите за поддршка на Ромки коишто преживеале насилство

Оваа анализа е изработена во рамките на проектот „Поддршка на жени Ромки да ги идентификуваат нивните потреби, да ги побараат своите права и да се зголеми пристапот до услуги за оние што преживеале насилство“,...

Извештај – анализа од проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ го подготви извештајот „Дискриминација на децата Роми, меѓународна и домашна регулатива, национални политики и институционална поставеност (анализа на случаеви од терен)“...

Извршно резиме и препораки во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Извршно резиме и препораки за применети јавни политики за учество на Роми и други помали заедници на локално ниво Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници...

Извештај за учество на помалите заедници на локално ниво

Вклученост во процесот на донесување на одлуки на помалите заедници на локално ниво Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на...