Обука и размена на идеи и предизвици

Националниот ромски центар во партнерство со Паблик од Скопје организираше обука за подгрантисти во рамки од проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ подржана од Делегацијата на Европска унија во Македонија. На 15 и...

Вмрежување на активисти за заштита од дискриминација

Мрежата и активистите на втората средба за заштита од дискриминација По точно 5 месеци на 26.09.2018 година во Велес, мрежата и активистите како и претставниците на локални граѓански здруженија се состанаа на втората средба...

Пристап до правда во Македонија

Проект – Пристап до правда во Македонија Национален ромски центар го имплементира проектот „Пристап до правда во Македонија“ Период на имплементација 02.01.2018-31.12.2018 Главна цел на проектот: Промоција на системот на бесплатна правна помош, подигање...

Акција за легален дом

Национален ромски центар започна да го имплементира  проектот „ Поддршка за легализација на ромско домување“ НРЦ во период од 2018 до 2020 година засилено ќе работи на процесот на легализација. Период на имплементација: 01.02.2018 до...

Јави се! Вклучи се! Обучи се!

Започнува кампањата „Спречување на дискриминација кон ромските деца„. Активностите од кампањата ќе бидат имлементирани преку активностите на Погрантовите и Теренските фацилитатори во градовите Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип , Кичево и Прилеп. Кампањат е...