Јави се! Вклучи се! Обучи се!

Во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца” со поддршка на Европската Унија се изработени промотивни материјали за подигање на јавната свест против дискриминација кон ромските деца. Промотивните материјали се дел од кампањата за...

Јави се! Вклучи се! Обучи се!

Започнува кампањата „Спречување на дискриминација кон ромските деца„. Активностите од кампањата ќе бидат имлементирани преку активностите на Погрантовите и Теренските фацилитатори во градовите Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип , Кичево и Прилеп. Кампањат е...

Јави се! Вклучи се! Обучи се!

Започнува кампањата „Спречување на дискриминација кон ромските деца„. Активностите од кампањата ќе бидат имлементирани преку активностите на Погрантовите и Теренските фацилитатори во градовите Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип , Кичево и Прилеп. Кампањат е...

Вмрежување на активисти за заштита од дискриминација

Прва средба на мрежата за заштита од дискриминација Во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца”  на 25.04.2018, во Велес се одржа првата средба на мрежата за заштита од дискриминација со претставници...

Доделени 6 под-грантови во рамките на проектот Без Разлики=

Кратко резиме на  под-грантовите Во рамките на проектот  „Спречување на дискриминација кон ромските деца„ со поддршка на  Европската Унија, Национален ромски центар заедно со партнерската организација Паблик доделија 6 под-грантови за зајакнување на капацитетите...

komunikacija

Комуникација како алатка во идентификување на дискриминација

Обука за заштита и спречување на дискриминација кон ромските деца Во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца”  од 28 фебруари до 2 март 2018 год, во Скопје се одржа втората обука...

Со средби и соработка до спречување на дискриминација кон ромските деца

Националниот ромски центар во партнерство со здружението Паблик од Скопје од почетокот на имплементација на проектот „Спречување на дискриминацијата кон децата роми“ поддржан од Делегацијата на Европска унија, реализира средби за соработка и координација....