Screen Shot 2017-09-26 at 1.17.44 PM

Извршно резиме и препораки во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Извршно резиме и препораки за применети јавни политики за учество на Роми и други помали заедници на локално ниво Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници...

Screen Shot 2017-09-25 at 4.42.21 PM

Извештај за учество на помалите заедници на локално ниво

Вклученост во процесот на донесување на одлуки на помалите заедници на локално ниво Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на...

Screen Shot 2017-09-25 at 4.42.21 PM

Петти извештај од мониторинг на седниците на совети на општините

Клучни наоди од мониторинг на седници на совети на општините во врска со меѓуетнички односи Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со...

DSC_0455-800x600

Трета работилница за напредни комуникациски вештини во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти Успешно завршена трета, а воедно и последна работилница за напредни комуникациски вештини со претставници од граѓански здруженија и локални власти од општина Кочани...

DSC_0203-800x600

Втора работилница за напредни комуникациски вештини во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти Работилницата за напредни комуникациски вештини се одржа два дена во хотел Бисер, Струга на 06 и 07 септември со претставници од граѓански здруженија...

DSC_0114-800x600

Прва работилница за напредни комуникациски вештини во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно

Напредни комуникациски вештини и соработка меѓу локални здруженија и локални власти На 04 и 05 септември во хотел Бисер, Струга се одржа првата работилница за напредни комуникациски вештини со претставници од граѓански здруженија и...

Screen Shot 2017-09-07 at 9.10.14 AM

Четврт извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторингот на седниците на советите на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

Screen Shot 2017-09-07 at 9.08.57 AM

Трет извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Клучни наоди од мониторинг на седниците на совети на општините Овој извештај е подготвен во рамки на проектни активности „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка на Делегација на Европска...

DSC_0123-800x600

Четврта средба со новинари од општина Прилеп во рамките на проектот Делуваме. Локално.Заедно.

Промовирање на целите на проектот и резултатите од проектните активности На 01.08.2017 година во ресторан Кркам Бар, Прилеп се одржа четвртата средба со новинари во рамките на проектот „Подобрување на учеството на помалите заедници...