Повик за ангажирање на тренери

  за ангажирање на тренери за работилница на тема „Лидерство и човекови права“ Општи услови Здружение „Национален Ромски Центар“ со седиште на, ул. Доне Божинов“ бр.11/5, Куманово објавува повик за прибирање на тренери за...

Повик за пријавување на учесици за тренинг

  Здружението „Национален Ромски Центар“ од Куманово објавува повик за учесници на тренинг на тема: „Лидерство и човекови права“, за девојки и жени Ромки. НРЦ од јануари го спроведува проектот насловен како „Унапредување на...