Барање за прибирање понуди за хотелски услуги

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за хотелски услуги) 28.05.2019   Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните...

Барање за понуди за печатење лифлети

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за печатење на лифлет)   14.02.2018   Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди...

SCAN0000

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за печатење водич за ромски граѓански организации)   12.02.2019 Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да...

Барање за понуди од медиуми

Здружение Национален ромски центар од Куманово  објавува „Барање за прибирање на понуди“ барање за медиуми повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: Општи услови 1.1. Набавувач на услуги  Здружение...