Видео за новиот Закон за БПП

Видеото „Бесплатна правна помош“ е изготвено во рамки на проектот „ Пристап до правда во Македонија“  согласно новините кои ги предвидува новиот Закон за бесплатна правна помош кој започна со примена од 01.10.2019 година....

Кратко едукативно видео „Закажи го првиот преглед“

Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е трето видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на...

Кратко креативно видео „Влијанија“

Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е второ видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на...

Буверо 6 – објавени видео приказните

Следете ја нашата работа и инспирирајте се! НРЦ има тенденција да создаде одржлива заедница на млади ромски девојчиња и жени истражувачи и лидери кои ќе можат да известуваат за тековните социјални проблеми, влијанијата на...

Кратко едукативно видео за дискриминација во здравството

Креативно видео видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е прво видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот...

Дискриминација во 5 нивоа на комплексност – Ученичка

Нивото на свест за препознавање и заштита од дискриминација сѐ уште е ниско. Добар дел од граѓаните не се ни свесни дека се директно или индиректно дискриминирани, а недоверба постои и кон институциите и...