Промоција на извештајот во проектот „Јас Можам“ во Куманово

Во текот на месец ноември во шест општини беа организирани промоции на анализата и документот за политики „Достапност и пристап до услуги за поддршка на жени и девојки Ромки коишто преживеале насилство врз жени во Кичево,...

Промовиран извештај од проектот „Јас можам“ во Велес

Во текот на месец ноември во шест општини беа организирани промоции на анализата и документот за политики „Достапност и пристап до услуги за поддршка на жени и девојки Ромки коишто преживеале насилство врз жени во Кичево,...

Промоција на анализа во проектот „Јас можам“ во Кичево

  Во текот на месец ноември во шест општини беа организирани промоции на анализата и документот за политики „Достапност и пристап до услуги за поддршка на жени и девојки Ромки коишто преживеале насилство врз жени во...

промоција на извештај во Штип

Во текот на месец ноември во шест општини беа организирани промоции на анализата и документот за политики „Достапност и пристап до услуги за поддршка на жени и девојки Ромки коишто преживеале насилство врз жени во Кичево,...

Промоција на извештај во Кочани

Во текот на месец ноември во шест општини беа организирани промоции на анализата и документот за политики „Достапност и пристап до услуги за поддршка на жени и девојки Ромки коишто преживеале насилство врз жени во Кичево,...

Објавен документ за политики за достапност и пристап до услуги на поддршка за Ромки кои преживеале насилство

Документот за политики ги претставува главните наоди и препораки од Истражувачкиот извештај: Достапност и пристап до услуги на поддршка  за жени и девојки Ромки кои преживеале насилство врз жени во  Кичево, Куманово, Велес, Штип,...

Публикуван извештајот за достапност и пристап до услугите за поддршка на Ромки коишто преживеале насилство

Оваа анализа е изработена во рамките на проектот „Поддршка на жени Ромки да ги идентификуваат нивните потреби, да ги побараат своите права и да се зголеми пристапот до услуги за оние што преживеале насилство“,...

Буверо 6 – објавени видео приказните

Следете ја нашата работа и инспирирајте се! НРЦ има тенденција да создаде одржлива заедница на млади ромски девојчиња и жени истражувачи и лидери кои ќе можат да известуваат за тековните социјални проблеми, влијанијата на...