Conference Ukraine

НРЦ учествуваше на Меѓународната конференција за правата на жените Ромки во Украина

Со цел да се разгледаат случувањата со почитување на правата на жените Ромки во Украина во партнерство со Меѓународната хуманитарна организација Ромски женски фонд “Чирикли”, Поткомитетот и UN Women заеднички организираа Меѓународна конференција за ромските...

Поддршка на Ромки за пристап до права и услуги за оние кои преживеале насилство

Национален ромски центар (НРЦ) со поддршка на UN Women започна со имплементација на проект насловен како “Поддршка на жени Ромки да се идентификуваат нивните потреби, да ги побараат своите права и да се зголеми...