Брошура македонски – превенција на насилство врз жени и семејно насилство

Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN...

Брошура на ромски јазик- превенција на насилство врз жени и семејно насилство

Овој информативен флаер е подготвен во рамките на проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските населби” имплементиран од Националениот ромски центар, во рамки на Регионалната програма на UN...

Ново социјално претпријатие во градот за чистење домови и канцеларии

Хигиена Плус е социјално претпријатие од Куманово кое започна да функционира од декември 2020 година, со поддршка од НРЦ преку проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, финансиран од We effect. Претпријатието нуди сервис...

Заштита од корона вирус тема на студискиот круг во Прилеп

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Прилеп беа организирани работилници во рамките на студиски круг за заштита во време на корона вирус/исхрана, хигиена, здравствени информации за жени Ромки и...

Во Кичево студискиот круг беше на тема социјално претприемништво

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Кичево беа организирани работилници во рамките на студиски круг за значењето на социјалното претприемништво и неговата примена во денешни услови. Извештајот за студискиот...

Студиски круг за англиски јазик во Куманово

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Куманово беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изучување на англиски јазик преку видеа и искуства. Извештајот за студискиот круг може...

Студиски круг за лидерство во Штип

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Штип беа организирани работилници во рамките на студиски круг за лидерство. Извештајот за студискиот круг може да го прочитате на следниот линк: http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/brosura-stip-3.pdf

Студиски круг во Велес за работна биографија

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Велес беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изработка на работна биографија и работа на zoom платформа. Извештајот за студискиот круг...

Студиски кругови во Кочани за социјално претприемништво

Во текот на 2020 година во Кочани беа организирани работилници на студиски круг за социјално претприемништво. Овие средби беа организирани во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, со поддршка од We...

Работнички права за време на Ковид 19

Лифлетот„Работнички права за време на Ковид 19“ е изработена ворамките на проектот „Зајакнување на жената Ромка во РСМ” кој гоимплементира Национален ромски центар со поддршка на We Effect.Проектот се имплементира во 6 општини: Куманово,...