EDNO_-_pdf_-_master000001-260x145

Публикација ЕДНО

Најновото издание на ЕДНО во форма на публикација претставува избор на најактуелните стории, интервјуа и анализи објавувани на веб страната www.ednomagazine.com во периодот декември 2011 – јуни 2012.

edno9ANG-251-251x145

Едно

Со списанието за образование на Роми – Едно, и неговото мото образование за сите, ние како Национален Ромски Центар (НРЦ) сакаме да ги отсликаме работите такви какви што навистина се, пред сè на терен,...