Алманах со препораки и резултати од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“

Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 го промовира Алманахот со препораките и резултатите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“. Алманахот содржи сите активности...

Завршен настан од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции„ „Моето здравје е мое право“

Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 на 07.11.2019 организира завршен настан од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“. Завршниот настан е последна активност во...

Кратко едукативно видео „Закажи го првиот преглед“

Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е трето видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на...

Видео од Форум Театарот „Мое здравје мое право“

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финасиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Информативно видео со споделени искуства

Информативно видео за искуството и стекнатите знаења од сетот на работилници за форум театар. Во текот на имплентацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“...

Кратко креативно видео „Влијанија“

Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е второ видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на...

Форум Театар „Мое здравје мое право“ ТВ Плус 17.10.2019

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ финасиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Форум Театар „Мое здравје мое право“

На 17.10.2019 се оддржа Форум Театар насловен „Мое здравје мое право“. Форум театарот „Мое здравје мое право“е во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Форум...

Трета работилница за Форум Театар

На 05.09.2019 се оддржа третата работилница за Креативно видео во рамки на проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“. Работилницата за форум театар е последна од сетот од...

Информативно видео со споделени искуства

Информативно видео за искуството и стекнатите знаења од сетот на работилници за креативно видео. Во текот на имплентацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“...