Работилници за развој на годишна програма на НРЦ за 2021 година

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ ,две еднодневни работилници за развоја на годишна програма на НРЦ за 2021 година беа одржани на 1 и 6 април 2021 година. Работилниците беа...

Социјално претпријатие „Код за Убавина„ Прилеп

Код за убавина е социјално претпријатие во Прилеп кое започна да функционира од април 2021 година, со поддршка од НРЦ преку проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, финансиран од We effect. Социјалното претпријатие...

Работилници за ревизија на Стратегијата за НРЦ

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ ,две еднодневни работилници за ревизија на Стратегијата за НРЦ беа организирани на 22 март 2021 и 26 март 2021 година. Работилниците беа организирани преку...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗА НА ПАЗАР И ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАН

Датум на објавување: 24.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт за изработка на анализа на пазар и изработка на бизнис план“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат...

Работилници за зајакнување на капацитетите за финансиско работење

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ , на 10 и 11 март 2021 година се одржаа две работилници за зајакнување на капацитетите за финансиско работење, со вработените на НРЦ и техничките...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ДИГИТАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ВИДЛИВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Датум на објавување: 23.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање наексперт за дигитално зајакнување на организацијата и видливост“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

Барање за понуди за фризерска и опрема за маникир

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ДИГИТАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ВИДЛИВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Датум на објавување: 01.03.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање наексперт за дигитално зајакнување на организацијата и видливост“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Датум на објавување: 15.02.2021 Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги...