DSC_1496

Одржани средби на граѓани со адвокати за пружање на правна помош во постапки за легализација

Во рамки на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ во текот на месец септември 2018 година во градовите Куманово, Кичево, Прилеп и Штип се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на правна...

37716480_10209313668678721_2887503038472257536_n

Информативна брошура и постер во рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување„

Во рамки на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“ , со поддршка на Европската Унија, изработен  е постер и информативна брошура  за постапки за легализација на бесправно изградени објекти. Брошурата има информативен карактер...

36661693_10209208122560134_5331381945777520640_n

Одржани средби на граѓани со адвокати за пружање на правна помош во постапки за легализација

Во рамки на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“  во месец мај 2018 година се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на правна помош во постапки за легализација на бесправно изградени...