DSC_0617

Караван – информирање на ромските граѓани за постапката за легализација

Национален ромски центар во текот на месец мај ги посети најголемите ромските населби со цел да ги информира граѓаните за воведените промени во процедурите за легализација од 2011 година до денес. Карванот патуваше во...

DSC_0425

Подобрена комуникација за работа со ранлива група на граѓани

Во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” на  14 и 15 мај 2019 година се одржа третата обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините Куманово,...

slika

Барање за озвучување и видео проекција

Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации:   Види го целиот повик

DSC_0831

Отворени средби за правно советување

Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапки за легализација на бесправно изградени објекти. Средбите се одржаа во...

DSC_0712

Доделени 5 под-грантови во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување”

Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување„ со финансиска поддршка на  Европската Унија, Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 и ОРМ Бела Кула  доделија 5 под-грантови за зајакнување на...

DSC_0797

Обука за подобрена комуникација за работа со ранлива група на граѓани

Во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” на  02 и 03 април 2019 година се одржа втората дводневна обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините...

DSC_0343

Комуникација како процес и алатка во воспоставување на релација со ромската заедница

На 12 и 13 март 2019 година се одржа дводневна обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините Куманово, Штип, Прилеп и Кичево во рамките на проектот „Поддршка за...

слика

Водич за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи

Водичот за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи на граѓани е изработен во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување”кој го имплементираат Национален ромски центар во партнерство со...

DSC_0612

Информативни денови за доделување на под-грантови

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа 5 информативни денови за доделување на под-грантови во општините Куманово, Кичево, Штип, Прилеп и Велес, на кои претставниците од ромски граѓански оргранизации поставуваа прашања...