DSC_0712

Доделени 5 под-грантови во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување”

Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување„ со финансиска поддршка на  Европската Унија, Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 и ОРМ Бела Кула  доделија 5 под-грантови за зајакнување на...

DSC_0797

Обука за подобрена комуникација за работа со ранлива група на граѓани

Во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” на  02 и 03 април 2019 година се одржа втората дводневна обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините...

DSC_0343

Комуникација како процес и алатка во воспоставување на релација со ромската заедница

На 12 и 13 март 2019 година се одржа дводневна обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините Куманово, Штип, Прилеп и Кичево во рамките на проектот „Поддршка за...

слика

Водич за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи

Водичот за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи на граѓани е изработен во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување”кој го имплементираат Национален ромски центар во партнерство со...

DSC_0612

Информативни денови за доделување на под-грантови

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа 5 информативни денови за доделување на под-грантови во општините Куманово, Кичево, Штип, Прилеп и Велес, на кои претставниците од ромски граѓански оргранизации поставуваа прашања...

Акција за легален дом

Здружение Национален ромски центар, Куманово во партнерство со Симбиозис 12, Куманово и ОРМ Бела Кула, Кичево во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” за потребите на проектот изработи два документарни филмови...

SCAN0000

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за печатење водич за ромски граѓански организации)   12.02.2019 Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да...

EU_eng

Повик за доделување на под-грантови

Национален ромски центар од Куманово заедно со партнерските организации Симбиозис 12 од Куманово и ОРМ Бела Кула од Кичево за проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” финансиран од Европска Унија на ден 31.01.2019...

DSC_0316

Зајакнати за поддршка на легализација на ромско домување

На 22 ии 23 јануари 2019 година во хотел Карпош се одржа третата обука со претставници на ромски граѓански здруженија за правата на домување во процесот на легализација. На обуката присуствуваа претставници на ромски...