DSC_0612

Информативни денови за доделување на под-грантови

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа 5 информативни денови за доделување на под-грантови во општините Куманово, Кичево, Штип, Прилеп и Велес, на кои претставниците од ромски граѓански оргранизации поставуваа прашања...

Акција за легален дом

Здружение Национален ромски центар, Куманово во партнерство со Симбиозис 12, Куманово и ОРМ Бела Кула, Кичево во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” за потребите на проектот изработи два документарни филмови...

SCAN0000

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за печатење водич за ромски граѓански организации)   12.02.2019 Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да...

EU_eng

Повик за доделување на под-грантови

Национален ромски центар од Куманово заедно со партнерските организации Симбиозис 12 од Куманово и ОРМ Бела Кула од Кичево за проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” финансиран од Европска Унија на ден 31.01.2019...

DSC_0316

Зајакнати за поддршка на легализација на ромско домување

На 22 ии 23 јануари 2019 година во хотел Карпош се одржа третата обука со претставници на ромски граѓански здруженија за правата на домување во процесот на легализација. На обуката присуствуваа претставници на ромски...

DSC_0437

Обука за легализација на ромско домување

Претставници на ромски граѓански здруженија ги зајакнаа своите знаења за постапката за легализација на втората обука која се одржа на 04 и 05 декември во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“....

DSC_0622

Организирани денови на правно советување во 5 општини

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапките за бесправно изградени објекти. Средбите се одржаа во 5 општини: Куманово,...

20181101_132424

Одржани средби за споделување на информации и пружање помош во постапка за легализација

Во рамки на проектот  „Акција за легален дом“  во општините Куманово, Кичево, Прилеп, Кочани и Штип од страна на теренските асистенти, проектниот тим и адвокати беа одржани средби со граѓани во ромските населби со цел...

DSC_0236

Одржана дводневна обука за правата на домување во процесот на легализација

На 30 и 31 октомври се одржа првата обука за права на домување во процесот на легализација во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ со претставници од ромски граѓански здруженија. На...

DSC_1496

Одржани средби на граѓани со адвокати за пружање на правна помош во постапки за легализација

Во рамки на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ во текот на месец септември 2018 година во градовите Куманово, Кичево, Прилеп и Штип се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на правна...