За достоинството на Ромите во Европа: “Roma Pride!”

Европски Манифест Моравме да пешачиме добар половина час, на тесна патека, низ дивата трева, под врелото сонце, понекогаш дури и низ кал, за конечно да дојдеме до местото на поранешниот ромски концентрационен логор во...

Поддршка за Европска Стратегија за здравје на деца и адолесценти 2015-2020

Изјава на Европската Алијанса за јавно здравство на 64 седница на Регионалниот комитет на Светската Здравствена Организација за Европа, Копенхаген, 15 – 18 септември 2014 на Европската Стратегија за здравје на  деца и адолесценти...

Деветти мај – Ден на Европа

Интеграцијата на Ромите е процес, а не настан! Постојат многу извештаи, течат многу иницијативи. Резултати нема, антициганизмот се шири. Сè помалку институции и фондации остануваат активни (СОРОС, Светска Банка, Европска Комисија, ERTF, ERRC…) со заложби...

Одобрена првата исплата на надомест на трошоци на Здруженијата

Од страна на Министерството за правда се одобрени првите 1700.оо денари на име трошоци за обемот на извршена работа од овластеното здружение за пружање претходна правна помош. Иако според Законот за бесплатна правна помош,...

Ефективност

Проблемот со зголемениот број на бегалци, предизвиците на Пописот, можните проблеми во имплементацијата на Бесплатната Правна Помош и проблемите со домувањето како дел од Декадата за вклученост на Ромите, се само дел од темите...

Реакција по повод насилството против Роми во Бугарија

До Агенција за Основни Права на Европска Унија (FRA) Директор Morten Kjaerum Европска Комисија против Расизам и Нетолеранција на Совет на Европа (ECRI) Nils Muiznieks, Заседавач, ECRI Независен експерт за малцински прашања, Канцеларија на...

Право на слободно движење

Здружението Национален ромски центар (НРЦ) изразува сериозна загриженост во однос на последните информирања во јавноста во врска со потенцирањето на припадниците на ромската заедница како прекршители на правилата на визната либерализација. Јавноста е сведок...